ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนผดุงราษฎร์ เรื่อง การเปิดเรียนปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนผดุงราษฎร์ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน 1 มิถุ..

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน 1 มิถุนายน 2564

การเรียนออนไลน์ วันที่ 17 - 31 พฤษภาคม 2564

การเรียนออนไลน์ วันที่ 17 - 31 พฤษภาคม 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวันเปิดเรียนในวันที่ 1 มิถุนายน ..

สั่งซื้อหนังสือออนไลน์

ระบบรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2564 ออนไลน์

โรงเรียนผดุงราษฎร์รับสมัครนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

ประกาศ​รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา​ประเภททุนเรียนดี​ ประจำปี..

ประกาศ​รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา​ประเภททุนเรียนดี​ ประจำปีการศึกษา​ 2563​ ระดับม.ต้น​ 30​ ทุน​ ระด..

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ระหว่าง19-21 สิงหาคม 2563..

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ระหว่าง19-21 สิงหาคม 2563​ ณ​ อาคาร​ 3

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนผดุงราษฎร์ ขอแสดงความยินดีกับนัก..

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนผดุงราษฎร์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 25..

NEW NORMAL วิถีใหม่ห่างไกลโควิด - 19

NEW NORMAL วิถีใหม่ห่างไกลโควิด - 19

ปฎิทิน ​TCAS​64 ​สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

ปฎิทิน ​TCAS​64 ​สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศโรงเรียนหยุดเรียนในวันที่ 27 และ 28 กรกฏาคม 2563 เนื่อ..

ประกาศโรงเรียนหยุดเรียนในวันที่ 27 และ 28 กรกฏาคม 2563 เนื่องในวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์และวันเฉลิมพระ..