ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ตรวจสอบผลการเรียน ระดับชั้น ม.6

ตรวจสอบผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เฉพาะระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

การแข่งขันทักษะวิชาการ ชิงโล่รางวัลท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิ..

โรงเรียนผดุง​ราษฎร์​ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาทุกโรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ชิง..

12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ..

ประกาศ : แจ้งหยุดเรียน 12 สิงหาคม 2565

ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2566

โรงเรียนผดุงราษฎร์เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3 ระดับชั้น ป.1-..

ประกาศ : แจ้งหยุดเรียน 28-29 กรกฎาคม 2565

หยุดเรียน ในวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2565 เนื่องในวันวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบด..

28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา

28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้..

ประกาศ แจ้งหยุดเรียน 13 -17 กรกฎาคม 2565

ประกาศ แจ้งหยุดเรียน 13 -17 กรกฎาคม 2565 เนื่องในวันวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันหยุดราชการ(กรณ..

Welcome Back To School

ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนกลับเข้าสู่การเรียนในปีการศึกษา 2565 นี้ พร้อมกันวันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม..

ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565

โรงเรียนผดุงราษฎร์เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3 ระดับชั้น ป.1-..

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปี..

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนผดุงราษฎร์ เรื่อง การเปิดเรียนปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนผดุงราษฎร์ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน 1 มิถุ..

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน 1 มิถุนายน 2564

การเรียนออนไลน์ วันที่ 17 - 31 พฤษภาคม 2564

การเรียนออนไลน์ วันที่ 17 - 31 พฤษภาคม 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวันเปิดเรียนในวันที่ 1 มิถุนายน ..

สั่งซื้อหนังสือออนไลน์

ระบบรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2564 ออนไลน์

โรงเรียนผดุงราษฎร์รับสมัครนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

ประกาศ​รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา​ประเภททุนเรียนดี​ ประจำปี..

ประกาศ​รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา​ประเภททุนเรียนดี​ ประจำปีการศึกษา​ 2563​ ระดับม.ต้น​ 30​ ทุน​ ระด..

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ระหว่าง19-21 สิงหาคม 2563..

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ระหว่าง19-21 สิงหาคม 2563​ ณ​ อาคาร​ 3

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนผดุงราษฎร์ ขอแสดงความยินดีกับนัก..

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนผดุงราษฎร์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 25..

NEW NORMAL วิถีใหม่ห่างไกลโควิด - 19

NEW NORMAL วิถีใหม่ห่างไกลโควิด - 19

ปฎิทิน ​TCAS​64 ​สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

ปฎิทิน ​TCAS​64 ​สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศโรงเรียนหยุดเรียนในวันที่ 27 และ 28 กรกฏาคม 2563 เนื่อ..

ประกาศโรงเรียนหยุดเรียนในวันที่ 27 และ 28 กรกฏาคม 2563 เนื่องในวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์และวันเฉลิมพระ..