สัปดาห์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียน ผดุงราษฎร์ ปีการศึกษา 2563 โดยคณะคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์(CCI) มหาวิทยาลัยพายัพ

สัปดาห์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียน ผดุงราษฎร์ ปีการศึกษา 2563 โดยคณะคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ (CCI) มหาวิทยาลัยพายัพ
20200922135927.jpg - สัปดาห์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียน ผดุงราษฎร์ ปีการศึกษา 2563  โดยคณะคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์(CCI) มหาวิทยาลัยพายัพ | https://pr.ac.th 20200922135928.jpg - สัปดาห์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียน ผดุงราษฎร์ ปีการศึกษา 2563  โดยคณะคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์(CCI) มหาวิทยาลัยพายัพ | https://pr.ac.th 20200922135930.jpg - สัปดาห์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียน ผดุงราษฎร์ ปีการศึกษา 2563  โดยคณะคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์(CCI) มหาวิทยาลัยพายัพ | https://pr.ac.th 20200922135931.jpg - สัปดาห์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียน ผดุงราษฎร์ ปีการศึกษา 2563  โดยคณะคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์(CCI) มหาวิทยาลัยพายัพ | https://pr.ac.th 20200922135933.jpg - สัปดาห์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียน ผดุงราษฎร์ ปีการศึกษา 2563  โดยคณะคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์(CCI) มหาวิทยาลัยพายัพ | https://pr.ac.th 20200922135934.jpg - สัปดาห์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียน ผดุงราษฎร์ ปีการศึกษา 2563  โดยคณะคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์(CCI) มหาวิทยาลัยพายัพ | https://pr.ac.th 20200922135935.jpg - สัปดาห์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียน ผดุงราษฎร์ ปีการศึกษา 2563  โดยคณะคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์(CCI) มหาวิทยาลัยพายัพ | https://pr.ac.th