ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียน นายสุรดิษฐ์ ทองย้อม และ นางสาวสุจิตรา พานผ้าพับ ในการประกวดแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทย

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียน นายสุรดิษฐ์ ทองย้อม และ นางสาวสุจิตรา พานผ้าพับ ในการประกวดแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทย ขอพระเจ้าอวยพระพรและเสริมสร้างสติปัญญา หนุนนำความสามารถของนักเรียนยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ และขอขอบคุณคุณครูผู้ฝึกฝนนักเรียนด้วยค่ะ