คุณแม่ประดับ โกมุท และครอบครัว ได้บริจาคเงินจำนวน 3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน) เพื่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ขอพระเจ้าอวยพระพร มายังท่านและครอบครัว

คุณแม่ประดับ โกมุท และครอบครัว ได้บริจาคเงินจำนวน 3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน) เพื่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ขอพระเจ้าอวยพระพร มายังท่านและครอบครัวค่ะ 12/8/63​ #กิจการ20ข้อ35การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ