ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ แจ้งหยุดเรียน 13 -17 กรกฎาคม 2565

ประกาศ แจ้งหยุดเรียน 13 -17 กรกฎาคม 2565
เนื่องในวันวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันหยุดราชการ(กรณีพิเศษ)
!! เปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 !!