ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ : แจ้งหยุดเรียน 12 สิงหาคม 2565

หยุดเรียน ในวันที่  12 สิงหาคม 2565
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง