ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันทักษะวิชาการ ชิงโล่รางวัลท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก​ทักษะวิชาคณิตศาสตร์  คลิก ลงทะเบียน
- เกม 24 ระดับชั้น ป.1-ป.3
- เกม 180 IQ ระดับชั้น ป.4 -​6

ทักษะวิชาภาษาอังกฤษ คลิก ลงทะเบียน
- PRS Word Game ระดับชั้น ป.1-3
- PRS Word Game ระดับชั้น ป.4-6

เปิดรับสมัครวันนี้ถึง 4 มกราคม 2566
แข่งขันวันที่ 7 มกราคม 2566

รายละเอียดการแข่งขัน
ดาวน์โหลด