ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบผลการเรียน ระดับชั้น ม.6


นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถตรวจสอบผลการเรียน ได้จากลิงก์ด้านล่างนี้

ตรวจสอบผลการเรียน