7 คำศัพท์การทำเว็บ ที่ผู้ประกอบการควรเรียนรู้ก่อนจ้างทำเว็บไซต์ 7 คำศัพท์การทำเว็บ ที่ผู้ป..

เมื่อ : | อ่าน : 1,908 Views

 สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ที่ต้องการจ้างทำเว็บไซต์ จากบริษัทที่ให้บริการ Web Design & Digital Marketing Agency ในช่วงของการเสนอราคาคุณอาจจะต้องพบเจอกับคำศัพท์การทำเว็บอย่างคำว่า Wireframe, UX/UI, Responsive Design เป็นต้น ซึ่งก็อาจจะทำให้คุณรู้สึกงงงวยไม่น้อย
    แน่นอนว่าสำหรับผู้ที่คลุกคลีกับการทำเว็บไซต์อยู่ทุกวัน คำศัพท์เหล่านี้อาจเป็นเรื่องง่ายที่ใครๆ ก็ใช้กันป็นปกติ แต่สำหรับลูกค้าที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ศัพท์แสงเหล่านี้ดูจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวเสียเหลือเกิน และนั่นจึงทำให้ในบทความนี้ Am2b Marketing ได้รวบรวมคำศัพท์การทำเว็บจำนวน 17 คำที่ผู้ประกอบธุรกิจที่คิดจะทำเว็บไซต์อาจจำเป็นต้องรู้

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ที่ต้องการจ้างทำเว็บไซต์ จากบริษัทที่ให้บริการ Web Design & Digital Marketing Agency ในช่วงของการเสนอราคาคุณอาจจะต้องพบเจอกับคำศัพท์การทำเว็บอย่างคำว่า Wireframe, UX/UI, Responsive Design เป็นต้น ซึ่งก็อาจจะทำให้คุณรู้สึกงงงวยไม่น้อย
    แน่นอนว่าสำหรับผู้ที่คลุกคลีกับการทำเว็บไซต์อยู่ทุกวัน คำศัพท์เหล่านี้อาจเป็นเรื่องง่ายที่ใครๆ ก็ใช้กันป็นปกติ แต่สำหรับลูกค้าที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ศัพท์แสงเหล่านี้ดูจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวเสียเหลือเกิน และนั่นจึงทำให้ในบทความนี้ Am2b Marketing ได้รวบรวมคำศัพท์การทำเว็บจำนวน 17 คำที่ผู้ประกอบธุรกิจที่คิดจะทำเว็บไซต์อาจจำเป็นต้องรู้

เมื่อ : 2020-04-12 14:32:09 |

 สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ที่ต้องการจ้างทำเว็บไซต์ จากบริษัทที่ให้บริการ Web Design & Digital Marketing Agency ในช่วงของการเสนอราคาคุณอาจจะต้องพบเจอกับคำศัพท์การทำเว็บอย่างคำว่า Wireframe, UX/UI, Responsive Design เป็นต้น ซึ่งก็อาจจะทำให้คุณรู้สึกงงงวยไม่น้อย
    แน่นอนว่าสำหรับผู้ที่คลุกคลีกับการทำเว็บไซต์อยู่ทุกวัน คำศัพท์เหล่านี้อาจเป็นเรื่องง่ายที่ใครๆ ก็ใช้กันป็นปกติ แต่สำหรับลูกค้าที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ศัพท์แสงเหล่านี้ดูจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวเสียเหลือเกิน และนั่นจึงทำให้ในบทความนี้ Am2b Marketing ได้รวบรวมคำศัพท์การทำเว็บจำนวน 17 คำที่ผู้ประกอบธุรกิจที่คิดจะทำเว็บไซต์อาจจำเป็นต้องรู้

เมื่อ : |

 สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ที่ต้องการจ้างทำเว็บไซต์ จากบริษัทที่ให้บริการ Web Design & Digital Marketing Agency ในช่วงของการเสนอราคาคุณอาจจะต้องพบเจอกับคำศัพท์การทำเว็บอย่างคำว่า Wireframe, UX/UI, Responsive Design เป็นต้น ซึ่งก็อาจจะทำให้คุณรู้สึกงงงวยไม่น้อย
    แน่นอนว่าสำหรับผู้ที่คลุกคลีกับการทำเว็บไซต์อยู่ทุกวัน คำศัพท์เหล่านี้อาจเป็นเรื่องง่ายที่ใครๆ ก็ใช้กันป็นปกติ แต่สำหรับลูกค้าที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ศัพท์แสงเหล่านี้ดูจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวเสียเหลือเกิน และนั่นจึงทำให้ในบทความนี้ Am2b Marketing ได้รวบรวมคำศัพท์การทำเว็บจำนวน 17 คำที่ผู้ประกอบธุรกิจที่คิดจะทำเว็บไซต์อาจจำเป็นต้องรู้

เมื่อ : |

 สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ที่ต้องการจ้างทำเว็บไซต์ จากบริษัทที่ให้บริการ Web Design & Digital Marketing Agency ในช่วงของการเสนอราคาคุณอาจจะต้องพบเจอกับคำศัพท์การทำเว็บอย่างคำว่า Wireframe, UX/UI, Responsive Design เป็นต้น ซึ่งก็อาจจะทำให้คุณรู้สึกงงงวยไม่น้อย
    แน่นอนว่าสำหรับผู้ที่คลุกคลีกับการทำเว็บไซต์อยู่ทุกวัน คำศัพท์เหล่านี้อาจเป็นเรื่องง่ายที่ใครๆ ก็ใช้กันป็นปกติ แต่สำหรับลูกค้าที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ศัพท์แสงเหล่านี้ดูจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวเสียเหลือเกิน และนั่นจึงทำให้ในบทความนี้ Am2b Marketing ได้รวบรวมคำศัพท์การทำเว็บจำนวน 17 คำที่ผู้ประกอบธุรกิจที่คิดจะทำเว็บไซต์อาจจำเป็นต้องรู้

เมื่อ : |

 สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ที่ต้องการจ้างทำเว็บไซต์ จากบริษัทที่ให้บริการ Web Design & Digital Marketing Agency ในช่วงของการเสนอราคาคุณอาจจะต้องพบเจอกับคำศัพท์การทำเว็บอย่างคำว่า Wireframe, UX/UI, Responsive Design เป็นต้น ซึ่งก็อาจจะทำให้คุณรู้สึกงงงวยไม่น้อย
    แน่นอนว่าสำหรับผู้ที่คลุกคลีกับการทำเว็บไซต์อยู่ทุกวัน คำศัพท์เหล่านี้อาจเป็นเรื่องง่ายที่ใครๆ ก็ใช้กันป็นปกติ แต่สำหรับลูกค้าที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ศัพท์แสงเหล่านี้ดูจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวเสียเหลือเกิน และนั่นจึงทำให้ในบทความนี้ Am2b Marketing ได้รวบรวมคำศัพท์การทำเว็บจำนวน 17 คำที่ผู้ประกอบธุรกิจที่คิดจะทำเว็บไซต์อาจจำเป็นต้องรู้

เมื่อ : |