เบอร์โทรศัพท์ : 055-304-150

E-MAIL : padoongrasdra@gmail.com

ที่อยู่ติดต่อ : 32 ถนนธรรมบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  Facebook : Padoongrasdra School