อัลบั้ม

อัลบั้ม ชื่อ
พิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้น ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2562 พิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้น ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2562
พิธีบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2562 พิธีบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2562
พิธีปิดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2562 พิธีปิดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2562