นักเรียนสามารถเข้าสู่ระบบการเรียนออนไลน์ โรงเรียนผดุงราษฎร์

เพื่อการเตรียมตัวก่อนเปิดภาคเรียน

ได้จากทางลิ้งก์ https://bit.ly/3f7esCb

หาพบปัญหาในการใช้งานสามารถแจ้งครูประจำชั้น
หรือส่งปัญหาที่พบมายัง ลิ้งก์ 

https://forms.gle/VZbngomYW1QMrVGT9

2020-05-18 05:51:12 |

ประกาศกำหนดการจำหน่ายหนังสือแบบเรียนปีการศึกษา 2563

โดยโรงเรียนผดุงราษฎร์ เพิ่มวันจำหน่ายหนังสือ เพื่อความสะดวกของผู้ปกครอง

เป็นวันที่ 8-13 มิ.ย.2563 เวลา 08.00-16.00 น.

โดยกำหนดเป็นรายระดับชั้นในแต่ละวันดูรายละเอียดที่ กลุ่มไลน์ห้องเรียน

หรือ www.pr.ac.th หรือ Facebook: Padoongrasdra school https://www.facebook.com/prsfanpage/posts/1971070943023624 หรือโทร 055-304150

ทั้งนี้ทางโรงเรียนขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองทุกท่าน วัดอุณหภูมิในจุดคัดกรองที่โรงเรียนจัดไว้

และสวมหน้ากากอนามัย ใช้เจลล้างมือและเว้นระยะห่างขณะที่ติดต่่อภายในโรงเรียน

ตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) 

จึงขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

2020-05-22 10:16:48 |