สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน


ตราประจำโรงเรียน

ขนนก   เปรียบเสมือน  ปัญญาที่ส่องนำทางในชีวิต
 สมุด      เปรียบเสมือน นักปราชญ์
 ตะเกียง  เปรีบเสมือน วิชา ความรู้

  สีม่วง หมายถึง เป็นสีซึ่งเกิดจาการนำสีแดงและสีน้ำเงินผสมกัน
สีแดง หมายถึง ชาติ
สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์
สีเหลือง หมายถึง ศาสนา